Menu
Menu

Informujemy, że administratorem przekazanych danych jest Wrobud sp. z o. o., ul. Szczecińska 7, 54-517 Wrocław. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem inspektora ochrony danych pod adresem: iodo.wrobud@wrobud.pl

Państwa dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość (np. przedstawienia oferty).

Do przekazanych danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty trzecie, świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany wiadomości z pracownikiem administratora danych oraz przez okres późniejszy – tak długo, jak długo przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione z uwagi na charakter kontaktu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do udzielenia odpowiedzi na wiadomość i podtrzymanie kontaktu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością realizacji ww. celów.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1. Żądania dostępu do Państwa danych osobowych.
2. Żądania sprostowania Państwa danych osobowych.
3. Żądania usunięcia Państwa danych.
4. Żądania ograniczenia przetwarzania tych danych.
5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
6. Żądania przenoszenia danych.
7. Cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Znajdź idealne mieszkanie dla siebie:
magnifiercrossmenu