Menu
Menu

Koniec roku sprzyja podsumowaniom, o które również się pokusiliśmy i postanowiliśmy podzielić się nimi z Państwem. Ubiegły rok był dla nas udany. Spółka odnotowała dobry wynik finansowy oraz otrzymała kolejną nagrodę Pulsu Biznesu „Gazele Biznesu 2016”. 2016 rok rozpoczęliśmy od zamknięcia sprzedaży mieszkań w zakończonej kilka miesięcy wcześniej inwestycji „Cichy Gaj” oraz od zaproszenia firm wykonawczych do złożenia ofert na wykonanie naszej kolejnej inwestycji „Rodzinny Gaj”.

Nowa inwestycja „Rodzinny Gaj” rozpoczęła się w maju 2016 i jest to budowa 230 lokali mieszkalnych na wrocławskich Krzykach-Gaju, w dwóch etapach realizacji. W ciągu 2016 roku udało nam się wykonać stan surowy otwarty wszystkich budynków 1-wszego etapu i osiągnąć sprzedaż mieszkań, gwarantującą przyspieszenie realizacji budowy. Oddanie mieszkań pierwszego etapu planowane jest jesienią 2017. Warto przy tym podkreślić, że spółka realizuje całe przedsięwzięcie deweloperskie bez finansowania bankowego, zachowując brak wpisów o hipotekach w księdze wieczystej nieruchomości.

Oceniamy, że rok 2016 był dla całej branży bardzo udany, co objawiło się powstawaniem wielu nowych inwestycji i realizacją dobrej sprzedaży. Wpływ na tę postać rzeczy miało wiele czynników, m.in.: zbliżający się koniec dopłat w ramach programu MdM, planowane na 01.01.2017r. kolejne podniesienie minimalnego wkładu własnego do 20% wartości nieruchomości dla ubiegających się o kredyt hipoteczny, wciąż niskie stopy procentowe, a nawet długo utrzymujący się słaby kurs naszej waluty, który stymulował zakupy inwestycyjne. Trudno powiedzieć, które czynniki były decydujące, ale jednoczesność ich występowania powodowała, że wszyscy potencjalni nabywcy znajdowali powody do zakupu nieruchomości mieszkaniowych i nie tylko.

Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim Kontrahentom za dotychczasową owocną współpracę, a naszym Mieszkańcom za zaufanie, którym nas obdarzyli wybierając własne mieszkania w naszych inwestycjach.

 

Znajdź idealne mieszkanie dla siebie:
magnifiercrossmenu