Menu
Menu
Sprzedaż mieszkań
Zmiany lokatorskie
Odbiory mieszkań
Wspólnota Mieszkaniowa
Czy miejsce postojowe jest uwzględnione w umowie deweloperskiej?
Nie, na miejsce postojowe podpisywana jest odrębna umowa przedwstępna w zwykłej formie pisemnej umowy.
Dlaczego garaże wydzielone są jako odrębne lokale i sprzedawany jest w nich udział, a nie jest to traktowane jako  powierzchnia przynależna do mieszkań?
Takie rozwiązanie jest przejrzyste i sprawiedliwe. W tym przypadku koszty utrzymania lokalu garażowego ponoszą jedynie osoby, będące jego współwłaścicielami. W sytuacji, gdy garaż stanowiłby nieruchomość wspólną, koszty jego utrzymania rozliczane by były na wszystkich Członków Wspólnoty (nawet tych, którzy nie wykupili w garażu miejsca postojowego lub komórki).
Czy w garażu będzie można parkować autem elektrycznym?
Tak; ewentualny montaż gniazdka do ładowania trzeba będzie jednak uzgodnić z Zarządem Wspólnoty.
Czy teren jest zalewowy?
W 2017 roku wydano ustawę Prawo wodne, która reguluje kwestię budowy na terenach zalewowych. Zgodnie z jej przepisami budowa na działkach zagrożonych powodzią nie jest możliwa. Dokładne mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dostępne są na hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Czy umowę deweloperską można rozwiązać po dokonaniu pierwszej wpłaty, w przypadku braku otrzymania kredytu?
Nie. Wymaga to zgody drugiej strony.
Czy można dokonać cesji umowy deweloperskiej / przedwstępnej na miejsce postojowe?
Cesji umowy można dokonać tylko za zgodą drugiej strony.
Czy można ratę za mieszkanie / za miejsce postojowe zapłacić gotówką?
Nie, z uwagi na obowiązujące przepisy, Wrobud nie przyjmuje płatności w gotówce.
Czy można przesunąć termin płatności raty?
Należy złożyć wniosek z uzasadnieniem i wskazaniem nowego terminu, w celu jego rozpatrzenia. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Do kiedy można wprowadzić zmiany lokatorskie?
Zależy to od tempa prowadzonych prac budowlanych oraz od zakresu zmian lokatorskich. Dla każdej inwestycji data graniczna wprowadzania zmian lokatorskich jest określona w umowie deweloperskiej.
Ile kosztuje wprowadzenie zmian lokatorskich?
Każda zmiana wyceniana jest indywidualnie.
Co można zmienić w ramach zmian lokatorskich?

Należy pamiętać, aby proponowane zmiany były zgodne z prawem budowlanym oraz warunkami technicznymi.

Przykłady dopuszczalnych zmian lokatorskich:

 • zmiana układu ścian działowych,

 • zmiana lokalizacji otworów drzwiowych w ścianach działowych,

 • wykonanie podejść wodnych i kanalizacyjnych do przyborów i urządzeń, tj. umywalek, wanien, brodzików prysznicowych, misek ustępowych, zlewozmywaków

 • zmiana kolorystyki drzwi wejściowych do mieszkania od wewnątrz

 • zmiana lokalizacji oraz ilości elementów instalacji elektrycznej, tj. gniazd elektrycznych, gniazd RTV i internet, włączników oświetlenia, punktów świetlnych na suficie czy ścianach, itp.

Wykaz zmian niedopuszczalnych:

 • ingerencja w układ konstrukcyjny budynku,

 • zmiany w elewacji, tj. dodawanie lub zmiana wymiarów otworów okiennych, drzwi balkonowych, brak możliwości wykonania rolet zewnętrznych, wymiana balustrad balkonowych lub materiałów elewacyjnych,

 • zamiana pionów wentylacyjnych z łazienkowych na kuchenne i odwrotnie,

 • wprowadzanie dodatkowych pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych,

 • zmiana lokalizacji i producenta drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i usługowych,

 • rezygnacja z montażu grzejników.

 • brak możliwości zmiany ogrzewania na ogrzewanie podłogowe,

 • brak możliwości wykonania w ramach zmian lokatorskich klimatyzacji mieszkania.

Czy, w przypadku zmian lokatorskich, tracona jest gwarancja?

Zmiany lokatorskie wprowadzone na etapie budowy nie powodują utraty gwarancji. Jeśli Kupujący przerobi lokal po odbiorze, skutkuje to częściową lub całkowitą utratą gwarancji. Należy pamiętać że gwarancja nie obejmuje elementów przerobionych przez Kupującego po odbiorze mieszkania. Dlatego też należy zatrudniać specjalistów, którzy nie tylko zapewnią odpowiednia jakość wykończenia, ale i warunki gwarancyjne.

Kiedy możliwy jest odbiór lokalu?
Po uzyskaniu przez inwestycję pozwolenia na użytkowanie i zapłacie całości ceny przez Kupującego.
Kiedy podpisywana jest umowa przenosząca własność?
Umowa przeniesienia własności podpisana jest po zakończeniu budowy, odbiorze lokalu oraz uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu i założeniu oraz wydaniu kartoteki lokalu.
Czy można przyjść na odbiór lokalu ze swoim fachowcem?
Tak, w wielu przypadkach ułatwia i przyspiesza to procedurę odbiorową lokalu.
Ile czasu jest na usunięcie ewentualnych usterek, zgłoszonych podczas odbioru lokalu?
30 dni, a jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie ma możliwości usunięcia wady w powyższym terminie, Deweloper może wskazać odpowiedni, inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia.
Czy w odebranym lokalu można od razu zamieszkać?
W mieszkaniu można zamieszkać po jego wykończeniu w zakresie wymaganym przez warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, czyli po wykonaniu instalacji wodnokanalizacyjnej wraz montażem armatury sanitarnej, wykonaniu posadzek właściwych, montażu osprzętu oświetleniowego i drzwi wewnętrznych.
Czy mogę od razu korzystać z miejsca postojowego?
Tak, niezwłocznie po jego odbiorze.
Od kiedy płacę czynsz za mieszkanie / miejsce postojowe?
Od dnia odbioru.
Czy mogę do czasu założenia licznika korzystać z prądu na klatce schodowej?
Nie, dlatego zalecamy odpowiednio wcześniej podpisać umowę z Tauronem.
Dlaczego lokator ma doprowadzać instalację wodno-katanizacyjną do urządzeń?
Stanowią o tym zapisy umowne; pozwala to też na indywidualną aranżację.
Czy na balkonie można kłaść płytki?
Tak, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu reżimów technologicznych oraz przepisów prawa.
Czy w lokalach można montować klimatyzatory (w tym jednostki zewnętrzne na elewacji, balkonie lub tarasie)?
Tak, ale po uzyskaniu zgody od wspólnoty w formie uchwały, precyzującej jakie wymagania muszą zostać spełnione.
Kto jest zarządcą budynku?
Wrobud współpracuje z różnymi firmami, świadczącymi usługi zarządzania nieruchomościami. Przy wyborze administratora brane są pod uwagę takie aspekty jak:
Bliskość siedziby firmy, administrowanie innymi wspólnotami w pobliżu inwestycji, liczba wspólnot przypisanych do jednego administratora oraz doświadczenie na rynku nieruchomości.
Gdzie należy wyrzucać śmieci i odpady budowlane?
W pierwszym okresie po powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej, Wrobud finansuje podstawianie kontenerów na odpady budowlane. W późniejszym czasie, Wspólnota podejmuje decyzję w formie uchwały, czy dalsze koszty w tym zakresie będą ponoszone z funduszu remontowego, czy każdy z Członków będzie samodzielnie odpowiedzialny za odpady budowlane ze swojego lokalu. W momencie zamieszkania, Właściciele składają do Administratora deklarację śmieciową, na podstawie której Gmina podstawia kontenery na odpady komunalne i określa harmonogram ich odbioru.
Czy w mieszkaniu można otworzyć biuro i prowadzić działalność gospodarczą?
Wszystko zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Jeżeli nie zmienia się sposób użytkowania lokalu, a także stosuje się do zapisów Kodeksu Cywilnego (w szczególności art. 140 i art. 144), prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu jest dopuszczalne.
Czy w garażu można postawić szafę, skrzynię do przechowywania rzeczy?
W lokalu garażowym można przechowywać niepalne materiały przy jednoczesnym zakazie ingerencji w podłogę, ściany i sufit lokalu. Tym samym, w obrębie swojego miejsca postojowego można postawić przykładowo metalową szafkę i przechowywać na niej niepalne materiały.
Czy można w oknach zamontować rolety zewnętrzne?
Nie można ingerować w elewację. Jeżeli montaż polega jedynie na ingerencji w obrębie wewnętrznej ramy okna, zalecamy konsultację z działem technicznym Wrobud.
Czy można zamontować antenę satelitarną i w jaki sposób?
Na dachu budynku zamontowana jest zbiorcza antena satelitarna, obsługująca wszystkie lokale; nie ma zatem potrzeby montażu anten indywidualnych.
Czy można posadzić na terenie ogródka przynależnego do lokalu drzewko lub krzew?
Dla każdego ogródka, w zależności od jego usytuowania, Właściciel otrzymuje informację w jakim obszarze może dokonywać nasadzeń i w jakiej formie. Nasadzenia nie mogą być wyższe niż wysokość pierwszej kondygnacji.
Komu i w jaki sposób zgłaszać usterki?
Zgłoszenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub dostarczone osobiście do siedziby Wrobud – również za potwierdzeniem odbioru.
Znajdź idealne mieszkanie dla siebie:
magnifiercrossmenuchevron-down